Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2014

lostprincess

Tęsknię, choć wiem nie powinienem. Zostałem sam jak stoję. Z rozsznurowanymi butami, mam pełen słoik słonych wspomnień o Tobie.

-Fisz 
Reposted frombrakperspektyw brakperspektyw vianivea nivea
lostprincess
Reposted fromunsteadyshy unsteadyshy vianivea nivea
7272 a147 390

etieglitterdust:

Ph: Fabio Pelinga
Styling: Anna Negusanti

Reposted fromnudes nudes viailikepigs ilikepigs
lostprincess
(...)  ma nieziemsko seksowny głos. Brzmi jak czysty seks oblany czekoladą i bitą śmietaną. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viaflesz flesz
lostprincess
Znajdź ramiona, które będą Cię przytulać w najtrudniejszych chwilach. 
Oczy, które będą patrzeć na najbrzydsze.
I serce, które będzie Cię kochać w najgorszym. 
Wtedy znajdziesz prawdziwą miłość
— znalezione
Reposted fromzyta zyta viaflesz flesz
lostprincess
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaflesz flesz
lostprincess
3663 4dba 390
Reposted fromsjokolade sjokolade
lostprincess
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
Reposted fromhisteryczna histeryczna vianivea nivea

December 02 2014

lostprincess

November 30 2014

lostprincess
8603 71af 390
Reposted fromboli boli viaflesz flesz
lostprincess
3146 91ff 390
Reposted fromShini Shini vialittlemonstermolly littlemonstermolly
lostprincess
6668 7ef0 390
lostprincess
lostprincess

November 24 2014

lostprincess
lostprincess
Reposted fromwordshurt wordshurt viaMonasi Monasi
lostprincess
6778 25a4 390
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viaMonasi Monasi
lostprincess
Reposted fromtomowa tomowa viaMonasi Monasi
lostprincess
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaMonasi Monasi
lostprincess
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaMonasi Monasi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl